SWIMMING ORGANIZER

รับจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

by : ครูน้อง

24 ตุลาคม 2564 แมตซ์บ้านนาสวิมมิ่งคัพ อ.บ้านนา จ.นครนายก

30-31 ตุลาคม 2564 ณ สระว่ายน้ำรุ่งแสงบางนา

เดือนพฤศจิกายน...พบกันที่สระบางจาก 

เดือนพฤศจิกายน...พบกันที่สระว่ายน้ำ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

services
บริการของเรา
led scoreboard

ให้เช่าจอ LED Full Color 
swimming touchpads
รับประมวลผลการแข่งขันว่ายน้ำพร้อมระบบจับเวลา มาตราฐาน fina appovelive streaming
บริการไลฟ์สด ถ่ายทอดงานอีเวนท์

swimmingclub - แนะนำสโมสร