SWIMMING ORGANIZER

รับจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

by : ครูน้อง

แมตซ์ศรีสมานสวิมมิ่งคัพเลื่อนการแข่งขันค่ะ

และย้ายสถานที่ไปแข่งขันที่สระรุ่งแสงบางนาวันที่ 27 มิย.64

ทั้งนี้ประเมินสถานการณ์เดือนต่อเดือน

services
บริการของเรา
led scoreboard

ให้เช่าจอ LED Full Color 
swimming touchpads
รับประมวลผลการแข่งขันว่ายน้ำพร้อมระบบจับเวลา มาตราฐาน fina appovelive streaming
บริการไลฟ์สด ถ่ายทอดงานอีเวนท์

swimmingclub - แนะนำสโมสร