SWIMMING ORGANIZER

รับจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

by : ครูน้อง

วันอาทิตย์ที่ 12 ธค.64 แมตซ์ I Love Dad สระบางจาก

แมตซ์ Love Dad ปิดรับสมัคร 8 ธค.64

25 ธค.64 ปิดแมตซ์ประจำปี...แจ้งสถานที่อีกครั้ง

29-30 มกราคม 2565 พัฒนาสปอร์ตคลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

services
บริการของเรา
led scoreboard

ให้เช่าจอ LED Full Color 
swimming touchpads
รับประมวลผลการแข่งขันว่ายน้ำพร้อมระบบจับเวลา มาตราฐาน fina appovelive streaming
บริการไลฟ์สด ถ่ายทอดงานอีเวนท์

swimmingclub - แนะนำสโมสร