SWIMMING ORGANIZER

รับจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

ครูน้อง

นักกีฬาและผู้มาร่วมงานต้องนำแท่งผลตรวจ ATK มาแลกสติ๊กเกอร์ก่อนเข้างานทุกแมตซ์

23-24 กค.65 อบจ.สระแก้ว สวิมมิ่งคัพ สระ 50 ม.(รับรองสถิติ)

6-7 สค.65 กำแพงแสน แชมเปี้ยนชิพ จ.นครปฐม

27-28. สค.65 สระบ้านกล้วย ( รับรองสถิติ)

This image for Image Layouts addon
Results & Certificate   
ผลการแข่งขัน - ใบเกียรติบัตร
click

services
led scoreboard

 
touching bords

 
live streaming

 

swimmingclub - แนะนำสโมสร