วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
แมตซ์ bangna swimming cup 2021

Image

แจกเสื้อsponser 300 คนแรกที่สมัครพร้อมชำระเงิน

ปิดรับสมัคร 18 มีนาคม.2564

ปิดรับสมัคร 18 มีนาคม.2564

สมัครหลัง 18 มีค 64  มีค่าปรับเพิ่มเติม +100 บาท/คน

สมัครหลัง 18 มีค 64 มีค่าปรับเพิ่มเติม +100 บาท/คน

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 100 139 4816

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. ทีมที่ได้เสื้อที่ระลึก วันที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 Alex Swim 23 กพ.64 เวลา 11.43          1
2 Into the blue swim club-1 11 มีค.64 เวลา 12.47        30
3 J Swimming 9 กพ.64 เวลา 22.03          6
4 Jack swimming club 14 มีค.64 +18 มีค.64        19
5 Kim Fah & Kla Team            3
6 KS Sprinter 19 มีค.64 เวลา 12.20        31
7 NINE Swimming 12 มีค.64 เวลา 13.49          3
8 PB Corners  10 มีค.64 เวลา 12.50          1
9 Winneswim   Rayong  3 มีค.64 เวลา 15.08          8
10 เซนต์ยอแซฟยานนาวา-1 24 กพ.64 เวลา 12.29          9
11 เซนต์ยอแซฟยานนาวา-2 10 มีค.64 เวลา 19.50          1
12 เซนต์ราฟาแอล 11 มีค.64 เวลา 8.16        11
13 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 4 มีค.64เวลา 9.02        25
14 เยาวชนราชนาวี สกทร-1 16 กพ. +23 กพ.64        31
15 เยาวชนราชนาวี สกทร-2 2 มีค.64 +16 มีค.64          3
16 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 7 มีค.64 เวลา 8.23          5
17 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง 9 มีค.64 เวลา 21.15          8
18 ปากช่องภูตะวัน 10 มีค.64 เวลา 10.15          4
19 วรรัตน์ศึกษา 18 กพ.+2 มีค 64        14
20 วัดดอนเมือง+พระหฤทัย 28 กพ+11 มีค.64          6
21 สายนที 17 มีค.64 เวลา 21.15        10
22 ครอบครัวสัมพันธ์ 13 มีค.64 เวลา 15.57          2
23 Play Q ชุมพร 15 มีค.64 เวลา 8.41          2
24 เทพกาญจนา 15 มีค.64 เวลา 8.41          1
25 ไซเอ่นพัทยา 16 มีค.64 เวลา 15.20          2
26 เยาวชนราชนาวี สกทร-3 16 มีค.64 เวลา 14.22          1
27 จินดาพงศ์ 17 มีค.64 เวลา 8.10          6
28 Into the blue swim club-2 17 มีค.64 เวลา 10.41          4
29 Aquakid 17 มีค.64 เวลา 21.12        10
30 GSB 18 มีค.64 เวลา 9.39          2
31 NNY Team 18 มีค.64 เวลา 13.00          1
32 ชมรมว่ายน้ำ SG 18 มีค.64 เวลา 15.05          3
33 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง-2 21มีค.64 เวลา 20.47          2
       


  ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง วันที่ชำระเงิน  
1 Into the blue swim club-1 11 มีค.64 เวลา 12.47 1 หลัง
2 Jack swimming club 14 มีค.64 เวลา 20.01 1 หลัง
3 Winneswim   Rayong  3 มีค.64 เวลา 15.08  ครึ่งหลัง 
4 เซนต์ยอแซฟยานนาวา 24 กพ.64 เวลา 12.29  ครึ่งหลัง 
5 เซนต์ราฟาแอล 11 มีค.64 เวลา 8.16  ครึ่งหลัง 
6 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 4 มีค.64เวลา 9.02 1 หลัง
7 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 7 มีค.64 เวลา 8.23  ครึ่งหลัง 
8 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง 9 มีค.64 เวลา 21.15 1 หลัง
9 วรรัตน์ศึกษา 18 กพ.+2 มีค 64 1 หลัง
10 วัดดอนเมือง+พระหฤทัย 28 กพ+11 มีค.64  ครึ่งหลัง 
11 สายนที 17 มีค.64 เวลา 21.15 1 หลัง
12 Aquakid 17 มีค.64 เวลา 21.34 1 หลัง
13 J Swimming 20 มีค.64 เวลา 10.33  ครึ่งหลัง 
14 KS Sprinter 20 มีค.64 เวลา 10.33 1 หลัง
15 เยาวชนราชนาวี สกทร 23 มีค.64 เวลา 9.46 1 หลัง


No. ทีมที่ได้เสื้อที่ระลึก วันที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 Alex Swim 23 กพ.64 เวลา 11.43          1
2 Into the blue swim club-1 11 มีค.64 เวลา 12.47        30
3 J Swimming 9 กพ.64 เวลา 22.03          6
4 Jack swimming club 14 มีค.64 +18 มีค.64        19
5 Kim Fah & Kla Team            3
6 KS Sprinter 19 มีค.64 เวลา 12.20        31
7 NINE Swimming 12 มีค.64 เวลา 13.49          3
8 PB Corners  10 มีค.64 เวลา 12.50          1
9 Winneswim   Rayong  3 มีค.64 เวลา 15.08          8
10 เซนต์ยอแซฟยานนาวา-1 24 กพ.64 เวลา 12.29          9
11 เซนต์ยอแซฟยานนาวา-2 10 มีค.64 เวลา 19.50          1
12 เซนต์ราฟาแอล 11 มีค.64 เวลา 8.16        11
13 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 4 มีค.64เวลา 9.02        25
14 เยาวชนราชนาวี สกทร-1 16 กพ. +23 กพ.64        31
15 เยาวชนราชนาวี สกทร-2 2 มีค.64 +16 มีค.64          3
16 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 7 มีค.64 เวลา 8.23          5
17 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง 9 มีค.64 เวลา 21.15          8
18 ปากช่องภูตะวัน 10 มีค.64 เวลา 10.15          4
19 วรรัตน์ศึกษา 18 กพ.+2 มีค 64        14
20 วัดดอนเมือง+พระหฤทัย 28 กพ+11 มีค.64          6
21 สายนที 17 มีค.64 เวลา 21.15        10
22 ครอบครัวสัมพันธ์ 13 มีค.64 เวลา 15.57          2
23 Play Q ชุมพร 15 มีค.64 เวลา 8.41          2
24 เทพกาญจนา 15 มีค.64 เวลา 8.41          1
25 ไซเอ่นพัทยา 16 มีค.64 เวลา 15.20          2
26 เยาวชนราชนาวี สกทร-3 16 มีค.64 เวลา 14.22          1
27 จินดาพงศ์ 17 มีค.64 เวลา 8.10          6
28 Into the blue swim club-2 17 มีค.64 เวลา 10.41          4
29 Aquakid 17 มีค.64 เวลา 21.12        10
30 GSB 18 มีค.64 เวลา 9.39          2
31 NNY Team 18 มีค.64 เวลา 13.00          1
32 ชมรมว่ายน้ำ SG 18 มีค.64 เวลา 15.05          3
33 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง-2 21มีค.64 เวลา 20.47          2
       

  ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง วันที่ชำระเงิน  
1 Into the blue swim club-1 11 มีค.64 เวลา 12.47 1 หลัง
2 Jack swimming club 14 มีค.64 เวลา 20.01 1 หลัง
3 Winneswim   Rayong  3 มีค.64 เวลา 15.08  ครึ่ง หลัง 
4 เซนต์ยอแซฟยานนาวา 24 กพ.64 เวลา 12.29  ครึ่ง หลัง 
5 เซนต์ราฟาแอล 11 มีค.64 เวลา 8.16  ครึ่ง หลัง 
6 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 4 มีค.64เวลา 9.02 1 หลัง
7 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 7 มีค.64 เวลา 8.23  ครึ่ง หลัง 
8 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง 9 มีค.64 เวลา 21.15 1 หลัง
9 วรรัตน์ศึกษา 18 กพ.+2 มีค 64 1 หลัง
10 วัดดอนเมือง+พระหฤทัย 28 กพ+11 มีค.64  ครึ่ง หลัง 
11 สายนที 17 มีค.64 เวลา 21.15 1 หลัง
12 Aquakid 17 มีค.64 เวลา 21.34 1 หลัง
13 J Swimming 20 มีค.64 เวลา 10.33  ครึ่ง หลัง 
14 KS Sprinter 20 มีค.64 เวลา 10.33 1 หลัง
15 เยาวชนราชนาวี สกทร 23 มีค.64 เวลา 9.46 1 หลัง