วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
แมตซ์ bangna swimming cup ครั้งที่ 2

Image
ปิดรับสมัคร 20 พค.64

ปิดรับสมัคร 20 พค.64

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 100 139 4816

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. รายชื่อทีมที่แข่งขัน วันที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 AD2 Swimming 4 เมย.64 เวลา 20.56          2
2 Alex Swim 3 เมย.64 เวลา 10.48          1
3

Black Bear swim team

         11
4 Butterfly  Team            4
5 JSP Swimming 4 เมย.64 เวลา 18.07          1
6 เทพกาญจนา 7 เมย.64 เวลา 16.05          1
7 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง            3
8 ดรุณวิทย์ศึกษา 6 เมย.64 เวลา 15.35          6
9 ทหารช่างราชบุรี 2 เมย.64 เวลา 11.40          3
10 ว่ายน้ำแม่กลอง            2
11 วิสุทธารมณ์            2
12 สตรีวิทยา 2 1 เมย.64 เวลา 21.06          1
13 สาธิตจุฬา 7 เมย.64 เวลา 10.28          1
14 สารสาสน์วิเทศโคราช 2 เมย.64 เวลา 11.27          3
15

อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

           1
No. รายชื่อทีมที่แข่งขัน วันที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 AD2 Swimming 4 เมย.64 เวลา 20.56          2
2 Alex Swim 3 เมย.64 เวลา 10.48          1
3

Black Bear swim team

         11
4 Butterfly  Team            4
5 JSP Swimming 4 เมย.64 เวลา 18.07          1
6 เทพกาญจนา 7 เมย.64 เวลา 16.05          1
7 ครูมุ่ยสวิมมิ่ง            3
8 ดรุณวิทย์ศึกษา 6 เมย.64 เวลา 15.35          6
9 ทหารช่างราชบุรี 2 เมย.64 เวลา 11.40          3
10 ว่ายน้ำแม่กลอง            2
11 วิสุทธารมณ์            2
12 สตรีวิทยา 2 1 เมย.64 เวลา 21.06          1
13 สาธิตจุฬา 7 เมย.64 เวลา 10.28          1
14 สารสาสน์วิเทศโคราช 2 เมย.64 เวลา 11.27          3
15

อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

           1