*Test -web-วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
แมตซ์ I LOVE DAD

Image

แจกเสื้อsponser 300 คนแรกที่สมัครพร้อมชำระเงิน

ปิดรับสมัคร 1 ธค.63

ปิดรับสมัคร 1 ธค.63

สมัครหลัง 1 ธค.63  มีค่าปรับเพิ่มเติม +100 บาท/คน

สมัครหลัง 1 ธค.63 มีค่าปรับเพิ่มเติม +100 บาท/คน

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 100 139 4816

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. ทีมที่ได้เสื้อที่ระลึก วัน-เวลาที่ชำระเงิน ผลัด
1 4 STROKES Swim Club*เสื้อโค้ชNo.1 19 พย.63 เวลา 20.50 2
2 Belive Team 9 ธค.63เวลา 21.24  
3 BJP Elite Academy 23 พย.63 เวลา 13.23  
4 BLACK BEAR SWIM TEAM 3 ธค.63 เวลา 12.42  
5 Glory Singapore International 9 ธค.63 เวลา 19.04 2
6 Issanun Team 10 ธค.63 เวลา 10.36 1
7 Jack Swimming*เสื้อโค้ชNo.2 28 พย.63 เวลา 18.10  
8 Leo 9 พย.63 เวลา 11.31  
9 MTK Swim Club 16 ตค.63 เวลา 11.25  
10 NNY Team 8 ธค.63 เวลา 19.19  
11 Play Q ชุมพร 5 พย.63 เวลา 12.35 2
12 Plong Chang Phuak*เสื้อโค้ชNo.3 16 พย.63 เวลา 21.13 4
13 SHARK SWIM TEAM 7 ธค.63 เวลา 15.41  
14 Strom Swim*เสื้อโค้ชNo.4 30 พย.63 เวลา 22.28 4
15 Swimming Boyd 9 ธค.63 เวลา 8.48  
16 White Shark Swim Team 1 ธค.63 เวลา 12.47  
17 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11พย.63 เวลา 13.58 1
18 เซนต์ราฟาแอล 2 ธค.63 เวลา 12.42 2
19 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 5 ธค.63 เวลา 14.04  
20 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-เพิ่ม-4 6 ธค.63 เวลา 17.22 1
21 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-พระหฤทัยดอนเมือง-2 6 ธค.63 เวลา 17.22  
22 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-วัดดอนเมือง-3 6 ธค.63 เวลา 17.22  
23 เบญจรงค์ 8 ธค.63 เวลา 13.00  
24 แฟมิลี่ปาร์ค ชลบุรี*เสื้อโค้ชNo.5 25 พย.63 เวลา 12.08  
25 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 10 ธค.63 เวลา 14.52  
26 ไซเอ่นพัทยา 8 ธค.63 เวลา 19.20 4
27 ครอบครัวเกษมมาร์ท ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  
28 ครอบครัวสัมพันธ์ 2 พย.63 +7 พย.63 6
29 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 18+19 พย+26+29พย 4
30 ครูบอล Swimming 3 ธค.63 เวลา 22.12 1
31 จารุวัฒนานุกูล 7 ธค.63 เวลา 18.20  
32 จินดาพงศ์ 7 พย.63เวลา 8.03  
33 จินดาพงศ์-เพิ่ม 2 ธค.63 +5 ธค.63  
34 ชมรมว่ายน้ำSG*เสื้อโค้ชNo.6 11พย.63 เวลา 13.58  
35 ประชานิเวศน์ สวิมมิ่ง 30 พย.63 เวลา 12.54 3
36 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  
37 พระแม่มารี 1 พย.63 เวลา 21.42  
38 ภปร.วิทยาลัย 1 ธค.63 +6 ธค.63  
39 ยินดีวิทย์*เสื้อโค้ชNo.7 30 พย.63 เวลา 14.32  
40 รักว่ายน้ำพัทยา*เสื้อโค้ชNo.8 10 พย.63 +26 พย 7
41 รุ่งเรืองวิทยา 3 ธค.63 +5 ธค.63 4
42 วรรัตน์ศึกษา*เสื้อโค้ชNo.9 28 พย.63 เวลา 18.10  
43 ว่ายน้ำบ้านบึง 17 พย.63 เวลา 18.07  
44 ว่ายน้ำพัทยา 3 พย.10.51+21.28 4
45 ว่ายน้ำสายนที 25 พย.63 +29 พย 1
46 ศูนย์กีฬา 72 พรรษา 9 ธค.63 เวลา 19.23 5
47 สระว่ายน้ำบ้านกล้วย 10 ธค.63 เวลา 14.17  
48 อนุบาลปาณยา 3 ธค.63 เวลา 9.04  
49 อัสสัมชัญธนบุรี*เสื้อโค้ชNo.10 31 ตค.63 เวลา 13.53  
50 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 ตค.63 เวลา 16.59  
51 กรุงเทพพิทยา 10 ธค.63 เวลา 20.55 1
52 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 10 ธค.63 เวลา 20.59  
No. ทีมที่ได้เสื้อที่ระลึก วัน-เวลาที่ชำระเงิน ผลัด
1 4 STROKES Swim Club*เสื้อโค้ชNo.1 19 พย.63 เวลา 20.50 2
2 Belive Team 9 ธค.63เวลา 21.24  
3 BJP Elite Academy 23 พย.63 เวลา 13.23  
4 BLACK BEAR SWIM TEAM 3 ธค.63 เวลา 12.42  
5 Glory Singapore International 9 ธค.63 เวลา 19.04 2
6 Issanun Team 10 ธค.63 เวลา 10.36 1
7 Jack Swimming*เสื้อโค้ชNo.2 28 พย.63 เวลา 18.10  
8 Leo 9 พย.63 เวลา 11.31  
9 MTK Swim Club 16 ตค.63 เวลา 11.25  
10 NNY Team 8 ธค.63 เวลา 19.19  
11 Play Q ชุมพร 5 พย.63 เวลา 12.35 2
12 Plong Chang Phuak*เสื้อโค้ชNo.3 16 พย.63 เวลา 21.13 4
13 SHARK SWIM TEAM 7 ธค.63 เวลา 15.41  
14 Strom Swim*เสื้อโค้ชNo.4 30 พย.63 เวลา 22.28 4
15 Swimming Boyd 9 ธค.63 เวลา 8.48  
16 White Shark Swim Team 1 ธค.63 เวลา 12.47  
17 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11พย.63 เวลา 13.58 1
18 เซนต์ราฟาแอล 2 ธค.63 เวลา 12.42 2
19 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 5 ธค.63 เวลา 14.04  
20 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-เพิ่ม-4 6 ธค.63 เวลา 17.22 1
21 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-พระหฤทัยดอนเมือง-2 6 ธค.63 เวลา 17.22  
22 เทพสัมฤทธิ์วิทยา-วัดดอนเมือง-3 6 ธค.63 เวลา 17.22  
23 เบญจรงค์ 8 ธค.63 เวลา 13.00  
24 แฟมิลี่ปาร์ค ชลบุรี*เสื้อโค้ชNo.5 25 พย.63 เวลา 12.08  
25 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 10 ธค.63 เวลา 14.52  
26 ไซเอ่นพัทยา 8 ธค.63 เวลา 19.20 4
27 ครอบครัวเกษมมาร์ท ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  
28 ครอบครัวสัมพันธ์ 2 พย.63 +7 พย.63 6
29 ครูตูนว่ายน้ำเกาะสมุย 18+19 พย+26+29พย 4
30 ครูบอล Swimming 3 ธค.63 เวลา 22.12 1
31 จารุวัฒนานุกูล 7 ธค.63 เวลา 18.20  
32 จินดาพงศ์ 7 พย.63เวลา 8.03  
33 จินดาพงศ์-เพิ่ม 2 ธค.63 +5 ธค.63  
34 ชมรมว่ายน้ำSG*เสื้อโค้ชNo.6 11พย.63 เวลา 13.58  
35 ประชานิเวศน์ สวิมมิ่ง 30 พย.63 เวลา 12.54 3
36 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  
37 พระแม่มารี 1 พย.63 เวลา 21.42  
38 ภปร.วิทยาลัย 1 ธค.63 +6 ธค.63  
39 ยินดีวิทย์*เสื้อโค้ชNo.7 30 พย.63 เวลา 14.32  
40 รักว่ายน้ำพัทยา*เสื้อโค้ชNo.8 10 พย.63 +26 พย 7
41 รุ่งเรืองวิทยา 3 ธค.63 +5 ธค.63 4
42 วรรัตน์ศึกษา*เสื้อโค้ชNo.9 28 พย.63 เวลา 18.10  
43 ว่ายน้ำบ้านบึง 17 พย.63 เวลา 18.07  
44 ว่ายน้ำพัทยา 3 พย.10.51+21.28 4
45 ว่ายน้ำสายนที 25 พย.63 +29 พย 1
46 ศูนย์กีฬา 72 พรรษา 9 ธค.63 เวลา 19.23 5
47 สระว่ายน้ำบ้านกล้วย 10 ธค.63 เวลา 14.17  
48 อนุบาลปาณยา 3 ธค.63 เวลา 9.04  
49 อัสสัมชัญธนบุรี*เสื้อโค้ชNo.10 31 ตค.63 เวลา 13.53  
50 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 ตค.63 เวลา 16.59  
51 กรุงเทพพิทยา 10 ธค.63 เวลา 20.55 1
52 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 10 ธค.63 เวลา 20.59  
โค้ชที่ส่งนักกีฬา 10 คนขึ้นไป 10 ทีมแรก จะได้เสื้อ COACH ตามรูปค่ะ
Image
แจกเสื้อ I AM SWIMMER  สำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงิน 400 คนแรกเท่านั้น
Image