ภาคกลาง

จอมพลชนะโชติ

ทีมว่ายน้ำเยาวชนราชบุรี

จ.ราชบุรี


ครูประเสริฐ สลับลึก                                                    

facebook

MJ SWimming By Kru Jack

อ.เมือง จ.ชัยนาท

ครูแจ็ค

facebook

ชมรมว่ายน้ำบ้านเด็กคิดดี

จ.อ่างทอง

ครูน้อง

ACEP Swimming Team Assumption College English Program
*อัสสัมชัญ อิงลิชโปรแกรม

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ครูต้อง 

facebook

SAMCHAI SAWIMMING TEAM *สามชัย สวิมมิ่งทีม

จ.สมุทรสาคร

ครูแกละ                      

facebook

อนุบาลเทศบาล 3 สิงห์บุรี

จ.สิงห์บุรี 
                              
                    

Chachoengsao Swimming Club
*ฉะเชิงเทรา สวิมมิ่ง คลับ

จ.ฉะเชิงเทรา

ครูแบงค์

facebook

ครูมุ่ย รามิลสวิมมิ่งคลับ

จ.สระบุรี                      

ครูมุ่ย

facebook