ภาคเหนือ

จอมพลชนะโชติ

chiangmai lanna swimming *เชียงใหม่ ลานนา สวิมมิ่ง

จ.เชียงใหม่

ครูยอด

facebook

UBN Swim Academy *ยูบีเอ็น สวิม อคาเดมี่

จ.เชียงใหม่

ครูแจ็ค 

facebook

ชมรมว่ายน้ำพะเยา

จ.พะเยา                                  
ครูนก
facebook

jittra swimming team chiangmai thailand 
 *จิตรา สวิมมิ่งทีม

จ.เชียงใหม่
กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม

จ.พะเยา

ครูเอ                                      

facebook

PIRANYA​ SWIMMING​ CLUB *ปิรันยา สวิมมิ่ง คลับ

จ.สุโขทัย

ครูแจ็ค

facebook

ชมรมกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

จ.พิจิตร

ครูณรงค์

facebook