วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
แมตซ์ Bangkok Swimming Cup
สระว่ายน้ำบ้านกล้วย 50 ม. ท้องฟ้าจำลอง (กรุงเทพ)

ค่าสมัครคนละ 800 บาท ลงแข่งขันได้คนละ 6 ท่า

Image

แจกหมวกว่ายน้ำสำหรับทีมที่สมัครและชำระเงิน 300 คนแรก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

เปิดรับสมัครวันนี้-20 ตค.65

เปิดรับสมัครวันนี้-20 ตค.65

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 100 139 4816

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน  ค่าสมัครคนละ 800 บาท ลงแข่งขันได้คนละ 6 ท่า

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ค่าสมัครคนละ 800 บาท ลงแข่งขันได้คนละ 6 ท่า

No. ทีมที่ได้หมวกที่ระลึก จำนวน จ่ายเงิน วันที่ชำระเงิน
1 Assumption Primary Section 22 Paid 20 มิย.เวลา 8.50
2 Sport Center Bangkok  8 Paid 30 มิย.65 เวลา 10.38
3 Jindapong School 8 Paid 29 มิย.65 เวลา 21.29
4 Bangpleepat Swimming 13 Paid 1 กค.65 เวลา 12.44
5 Makro Shark 1 Paid 6 กค.65 เวลา 13.40
6 Wisutdrarom 1 Paid 25 กค.65 เวลา 21.13
7 Shote Team 6 Paid 26 กค.65 เวลา 11.10
8 Chulabhorn Aquatic  1 Paid 30 กค.65 เวลา 09.44
9 Charuwattananukul School 3 Paid 14 สค.65 เวลา 18.20
10 Navaminthachinuthit 1 Paid 5 กย.65 เวลา 13.12
11 ThaMung 3 Paid 16 กย.65 เวลา 15.59
12 วาสุเทวี 1 Paid 19 กย.65 เวลา 18.07
13 Chulalongkorn Swimming 1 Paid 29 กย.65 เวลา 18.52
14 Satit Kaset Bangkhen 7 Paid 30 กย.65 เวลา 11.34
15 สาธิตบางนา 3 Paid 30 กย.65 เวลา 17.24
No. ทีมที่ไม่ได้หมวก จำนวน จ่ายเงิน วันที่ชำระเงิน
16 Banglamung  3    
17 Indra5 12    
18 J Fin Swimming 3    
19        
         
  รวม 96    
No. ทีมที่ได้หมวกที่ระลึก จำนวน จ่ายเงิน
1 Assumption Primary Section 22 Paid
2 Sport Center Bangkok  8 Paid
3 Jindapong School 8 Paid
4 Bangpleepat Swimming 13 Paid
5 Makro Shark 1 Paid
6 Wisutdrarom 1 Paid
7 Shote Team 6 Paid
8 Chulabhorn Aquatic  1 Paid
9 Charuwattananukul School 3 Paid
10 Navaminthachinuthit 1 Paid
11 ThaMung 3 Paid
12 วาสุเทวี 1 Paid
13 Chulalongkorn Swimming 1 Paid
14 Satit Kaset Bangkhen 7 Paid
15 สาธิตบางนา 3 Paid
No. ทีมที่ไม่ได้หมวก จำนวน จ่ายเงิน
16 Banglamung  3  
17 Indra5 12  
18 J Fin Swimming 3  
19      
       
  รวม 96  
แบบหมวกที่ระลึก
Image