วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
แมตซ์ Bangkok Swimming Cup
สระว่ายน้ำบ้านกล้วย 50 ม. ท้องฟ้าจำลอง (กรุงเทพ)

เลื่อนการแข่งขันไปจัดปี 2566 ให้ทุกทีมติดต่อขอรับเงินคืนค่ะ

เลื่อนการแข่งขันไปจัดปี 2566 ขอให้ทุกทีมติดต่อขอรับเงินคืนค่ะ

เลื่อนการแข่งขันไปจัดปี 2566 ขอให้ทุกทีมติดต่อขอรับเงินคืนค่ะ

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 100 139 4816

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. ทีมที่ได้หมวกที่ระลึก จำนวน จ่ายเงิน
1 Assumption Primary Section 22 Paid
2 Sport Center Bangkok -1 8 Paid
3 Jindapong School 8 Paid
4 Bangpleepat Swimming 13 Paid
5 Makro Shark 1 Paid
6 Wisutdrarom 1 Paid
7 Shote Team 6 Paid
8 Chulabhorn Aquatic -1 1 Paid
9 Charuwattananukul School 3 Paid
10 Navaminthachinuthit 1 Paid
11 ThaMung Kanchanaburi 3 Paid
12 วาสุเทวี 1 Paid
13 Chulalongkorn Swimming 1 Paid
14 Satit Kaset Bangkhen-1 7 Paid
15 สาธิตบางนา-1 3 Paid
No. ทีมที่ไม่ได้หมวก จำนวน จ่ายเงิน
16 Sport Center Bangkok -2 2 Paid
17 สาธิตบางนา-2 1 Paid
18 Butterfly  2 Paid
19 Indra5 12 Paid
20 เยาวชนราชนาวีระยองฯ 1 Paid
21 Mis International scholl 10 Paid
22 Chulabhorn Aquatic-Prompat 1 Paid
23 Satit Kaset -นภัทร 1 Paid
24 RSSC 1 Paid
25 The Newton 1 Paid
26 Vision Swimming 3 Paid
27 Sport Center Bangkok -3 2 Paid
28 Wattana Wittaya Academy 6 Paid
29 J Fin Swimming 3 Paid
30 Butterfly-ปุณณาสา 2 Paid
31 OPUS Swimming Bangkok 6 Paid
32 จินดาพงศ์ 1 Paid
33 Thai Singapore International 1 Paid
34 GSB  SWIMMING-1 6 Paid
35 Blue Bird Club 2 Paid
36 Dream Team 5 Paid
37 นานาชาติตากสินระยอง 1 Paid
38 Satit Kaset Bangkhen-3-ณัชชา 2 Paid
39 GSB  SWIMMING-2 3 Paid
40 อ.นานาชาติตากสินบ้านค่าย  7  
41 Banglamung  3  
42 Satit Kaset Bangkhen-2 1  
  รวม 165  
No. ทีมที่ได้หมวกที่ระลึก จำนวน จ่ายเงิน
1 Assumption Primary Section 22 Paid
2 Sport Center Bangkok -1 8 Paid
3 Jindapong School 8 Paid
4 Bangpleepat Swimming 13 Paid
5 Makro Shark 1 Paid
6 Wisutdrarom 1 Paid
7 Shote Team 6 Paid
8 Chulabhorn Aquatic -1 1 Paid
9 Charuwattananukul School 3 Paid
10 Navaminthachinuthit 1 Paid
11 ThaMung Kanchanaburi 3 Paid
12 วาสุเทวี 1 Paid
13 Chulalongkorn Swimming 1 Paid
14 Satit Kaset Bangkhen-1 7 Paid
15 สาธิตบางนา-1 3 Paid
No. ทีมที่ไม่ได้หมวก จำนวน จ่ายเงิน
16 Sport Center Bangkok -2 2 Paid
17 สาธิตบางนา-2 1 Paid
18 Butterfly  2 Paid
19 Indra5 12 Paid
20 เยาวชนราชนาวีระยองฯ 1 Paid
21 Mis International scholl 10 Paid
22 Chulabhorn Aquatic-Prompat 1 Paid
23 Satit Kaset -นภัทร 1 Paid
24 RSSC 1 Paid
25 The Newton 1 Paid
26 Vision Swimming 3 Paid
27 Sport Center Bangkok -3 2 Paid
28 Wattana Wittaya Academy 6 Paid
29 J Fin Swimming 3 Paid
30 Butterfly-ปุณณาสา 2 Paid
31 OPUS Swimming Bangkok 6 Paid
32 จินดาพงศ์ 1 Paid
33 Thai Singapore International 1 Paid
34 GSB  SWIMMING-1 6 Paid
35 Blue Bird Club 2 Paid
36 Dream Team 5 Paid
37 นานาชาติตากสินระยอง 1 Paid
38 Satit Kaset Bangkhen-3-ณัชชา 2 Paid
39 GSB  SWIMMING-2 3 Paid
40 อ.นานาชาติตากสินบ้านค่าย  7  
41 Banglamung  3  
42 Satit Kaset Bangkhen-2 1  
  รวม 165