วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

Swimfanclub Swimming Cup 2023

ณ สระว่ายน้ำIm Park ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

แบบเหรียญรางวัล**แบบเหรียญ 2 หน้าอยู่ด้านล่าง**


Image

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด
Phase1:วันที่ 15 สค-15 กย.66
Phase2:วันที่ 16กย.-30กย.66
Phase3:วันที่ 1ตค.-10ตค.66

ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขทางอีเมลภายในวันที่ 15 ตค.66

ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขทางอีเมลภายในวันที่ 15 ตค.66

086-304 2128 ครูน้อง เวลา 11-16.00 น.

086-304 2128 ครูน้อง เวลา 11-16.00 น.

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 0505 3200 8054

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

  Phase1วันที่ 15สค-15 กย.66 Paid รวม Extra Open
1 นครวงศ์ดงหมูป่า Paid 30 21 9
2 เทคโน-ลาดกระบัง Paid 2 1 1
3 มารีย์วิทย์-พัทยา Paid 2   2
4 ROJANAWIT+80 Paid 1   1
5 ศูนย์กีฬา 72 พรรษา Paid 8 7 1
6 พระหฤทัยดอนเมือง Paid 17 12 5
7 KruHna TSC-1 Paid 14 13 1
8 สารสาสน์วิเทศศึกษา Paid 8 8  
9 KruHna TSC-2 Paid 10 5 5
10 KruHna TSC-3 Paid 9 6 3
11 Double F Paid 2 2  
12 Celebrity  Sports  Rayong-1 Paid 17 10 7
13 สกทร. Paid 29   29
14 อัสสัมชัญแผนกประถม+80 Paid 1 1  
15 บุรารักษ์ Paid 9 9  
16 CAT SWIMMING+80 Paid 3 3  
17 เปรมฤดีศึกษา Paid 10 10  
18 Sprint Swimming club-1 Paid 30 30  
19 Khru Mui-1 Paid 24 24  
20 KruHna TSC-4 Paid 3 3  
21 Aquamarine Swim Team-1 Paid 9 9  
22 เบญจรงค์-1 Paid 3   3
23 ศึกษาสรรค์ Paid 5   5
24 Aquakids+80 Paid 1 1  
25 จินดาพร-1 Paid 15 15  
26 SWSB-1 Paid 10 2 8
27 สายอักษร Paid 10   10
28 KruHna TSC-5 Paid 2   2
           
  Phase2 วันที่ 16กย.-30 กย.66 Paid รวม Extra Open
1 SWSB-2 Paid 2 2  
2 ประถมสาธิตพระนคร Paid 1 1  
3 Celebrity  Sports  Rayong-2 Paid 1 1  
4 จินดาพร-1 Paid 1 1  
5 KruHna TSC-6 Paid 1 1  
6 เทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร-จิรวัฒน์ Paid 1 1  
7 โชคชัยรังสิต Paid 1 1  
8 Jack Swimming Paid 25 25  
9 C Sharks Club Paid 16 14 2
10 สกทร.-เพิ่ม Paid 1   1
11 KruHna TSC-7 Paid 1 1  
12 Sprint Swimming club-2 Paid 4 4  
           
           
  Phase3 วันที่ 1-10 ตค.66        
13 เทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร-เพิ่ม Paid 1 1  
14 พระหฤทัยดอนเมือง-ธัญกมล Paid 1   1
15 เพชรถนอม Paid 10 4 6
16 สกทร.-ศุภิชญา Paid 1   1
17 ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน Paid 19 19  
18 SWSB-2 Paid 3 3  
19 Grat Diving Paid 5 5  
20 Celebrity  Sports -ธนสนธ์ Paid 1 1  
21 เทศบาลเมืองอุทัยธานี Paid 6 6  
22 Cs Swim Paid 1 1  
23 สายอักษร-ธนัท Paid 1 1  
24 Sprint Swimming club-3 Paid 3 3  
25 พระหฤทัยดอนเมือง-อิศราภรณ์ Paid 1 1  
26 Khru Mui-กัลยกร Paid 1 1  
27 ราชนาวีบางนา Paid 18 10 8
           
  Phase4 วันที่ 11-15 ตค.66        
28 Dream Team Paid 4   4
29 Celebrity  Sports-3 Paid 2 2  
30 ราชนาวีบางนา-ประสิทธิถาวรณ์ Paid 1 1  
31 SLP  GLOBAL Paid 3 2 1
32 เบญจรงค์-2 Paid 2   2
33 Sprint Swimming club-4 Paid 1 1  
34 เฟื่องฟ้าวิทยา Paid 1 1  
35 SWSB-3 Paid 3 3  
36 Aquamarine Swim Team-2 Paid 3 3  
37 Kru Tom Paid 1 1  
38 Celebrity  Sports -ชยานี Paid 1 1  
39 มรภ.สวนสุนันทา Paid 1   1
40 Aquamarine Swim Team-3 Paid 1 1  
41 Sprint Swimming club-5 Paid 1 1  
42 Aquamarine Swim Team-นลินชยา Paid 1 1  
  Phase1วันที่ 15สค-15 กย.66 Paid รวม
1 นครวงศ์ดงหมูป่า Paid 30
2 เทคโน-ลาดกระบัง Paid 2
3 มารีย์วิทย์-พัทยา Paid 2
4 ROJANAWIT+80 Paid 1
5 ศูนย์กีฬา 72 พรรษา Paid 8
6 พระหฤทัยดอนเมือง Paid 17
7 KruHna TSC-1 Paid 14
8 สารสาสน์วิเทศศึกษา Paid 8
9 KruHna TSC-2 Paid 10
10 KruHna TSC-3 Paid 9
11 Double F Paid 2
12 Celebrity  Sports  Rayong-1 Paid 17
13 สกทร. Paid 29
14 อัสสัมชัญแผนกประถม+80 Paid 1
15 บุรารักษ์ Paid 9
16 CAT SWIMMING+80 Paid 3
17 เปรมฤดีศึกษา Paid 10
18 Sprint Swimming club-1 Paid 30
19 Khru Mui-1 Paid 24
20 KruHna TSC-4 Paid 3
21 Aquamarine Swim Team-1 Paid 9
22 เบญจรงค์-1 Paid 3
23 ศึกษาสรรค์ Paid 5
24 Aquakids+80 Paid 1
25 จินดาพร-1 Paid 15
26 SWSB-1 Paid 10
27 สายอักษร Paid 10
28 KruHna TSC-5 Paid 2
       
  Phase2 วันที่ 16กย.-30 กย.66 Paid รวม
1 SWSB-2 Paid 2
2 ประถมสาธิตพระนคร Paid 1
3 Celebrity  Sports  Rayong-2 Paid 1
4 จินดาพร-1 Paid 1
5 KruHna TSC-6 Paid 1
6 เทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร-จิรวัฒน์ Paid 1
7 โชคชัยรังสิต Paid 1
8 Jack Swimming Paid 25
9 C Sharks Club Paid 16
10 สกทร.-เพิ่ม Paid 1
11 KruHna TSC-7 Paid 1
12 Sprint Swimming club-2 Paid 4
       
       
  Phase3 วันที่ 1-10 ตค.66    
13 เทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร-เพิ่ม Paid 1
14 พระหฤทัยดอนเมือง-ธัญกมล Paid 1
15 เพชรถนอม Paid 10
16 สกทร.-ศุภิชญา Paid 1
17 ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน Paid 19
18 SWSB-2 Paid 3
19 Grat Diving Paid 5
20 Celebrity  Sports -ธนสนธ์ Paid 1
21 เทศบาลเมืองอุทัยธานี Paid 6
22 Cs Swim Paid 1
23 สายอักษร-ธนัท Paid 1
24 Sprint Swimming club-3 Paid 3
25 พระหฤทัยดอนเมือง-อิศราภรณ์ Paid 1
26 Khru Mui-กัลยกร Paid 1
27 ราชนาวีบางนา Paid 18
       
  Phase4 วันที่ 11-15 ตค.66    
28 Dream Team Paid 4
29 Celebrity  Sports-3 Paid 2
30 ราชนาวีบางนา-ประสิทธิถาวรณ์ Paid 1
31 SLP  GLOBAL Paid 3
32 เบญจรงค์-2 Paid 2
33 Sprint Swimming club-4 Paid 1
34 เฟื่องฟ้าวิทยา Paid 1
35 SWSB-3 Paid 3
36 Aquamarine Swim Team-2 Paid 3
37 Kru Tom Paid 1
38 Celebrity  Sports -ชยานี Paid 1
39 มรภ.สวนสุนันทา Paid 1
40 Aquamarine Swim Team-3 Paid 1
41 Sprint Swimming club-5 Paid 1
42 Aquamarine Swim Team-นลินชยา Paid 1
แบบเหรียญรางวัล 2 ด้าน
Image