วันที่ 17 กันยายน 2566

แมตช์ ว่ายน้ำต้านยาเสพติด 2003

"Shark bites"
ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ

(สนามกีฬาธูปะเตมีย์)

Image

แจกเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม นี้

เปิดรับสมัครวันนี้-10 กันยายน 2566

เปิดรับสมัครวันนี้-10 กันยายน 2566

สมัครเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 11 กย.66ถ้าสมัครวันที่12 กย.66 ปรับ+100บาท/คน

สมัครเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 11 กย.66
ถ้าสมัครวันที่12 กย.66 ปรับ+100บาท/คน

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 0505 3200 8054

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

  ทีมที่ชำระเงินก่อน 31สค. Paid Open
1 บีคอนเฮ้าส์ลาดพร้าว Paid 10
2 ทองพูน Paid 2
3 ND team-1 Paid 1
4 Chu  Swimclub Paid 34
5 พระหฤทัยดอนเมือง Paid 9
6 มณีวัฒนา Paid 29
7 A. I. SWIM Paid 10
8 72 พรรษา Paid 7
9 ประถมสาธิต พระนคร  Paid 8
10 เทพสัมฤทธิ์วิทยา Paid 27
11 เพชรถนอม Paid 15
12 ประชานิเวศน์-1 Paid 3
13 SWSB Paid 9
14 Vision Paid 1
15 ไทยนิยมสงเคราะห์ Paid 12
16 Krutom swim-1 Paid 2
17 ทหารอากาศ-1 Paid 5
18 NR Swimming Paid 3
19 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก Paid 14
20 Saiaksorn Paid 21
21 James swimming Paid 5
       
  ทีมที่ชำระเงิน1-10 กย.66    
22 ND team-2 Paid 1
23 สองภาษาลาดพร้าว Paid 7
24 ราชวินิต Paid 2
25 สายไหม Paid 2
26 St.Andrews Dusit  Paid 17
27 FB Team Paid 1
28 King Colleage Paid 1
29 NN Paid 1
30 ทหารอากาศ-2 Paid 1
31 Boaterfly Paid 1
32 ประชานิเวศน์-Reeyaporn Paid 1
33 ประชานิเวศน์-Atiwit Paid 1
34 ชุมชนประชาธิปัตย์ Paid 1
35 ประถมศึกษานครรังสิต Paid 1
36 PB Corner Paid 2
37 ศุภวรรณ Paid 10
38 อินทรา 5 Paid 3
39 Krutom swim-2 Paid 3
40 Science Pattaya Paid 2
41 ทหารอากาศ-Purimpruch Paid 1
42 KruKoi   9
       
       
       
    รวม 295
  ทีมที่ชำระเงินก่อน 31สค. Paid Open
1 บีคอนเฮ้าส์ลาดพร้าว Paid 10
2 ทองพูน Paid 2
3 ND team-1 Paid 1
4 Chu  Swimclub Paid 34
5 พระหฤทัยดอนเมือง Paid 9
6 มณีวัฒนา Paid 29
7 A. I. SWIM Paid 10
8 72 พรรษา Paid 7
9 ประถมสาธิต พระนคร  Paid 8
10 เทพสัมฤทธิ์วิทยา Paid 27
11 เพชรถนอม Paid 15
12 ประชานิเวศน์-1 Paid 3
13 SWSB Paid 9
14 Vision Paid 1
15 ไทยนิยมสงเคราะห์ Paid 12
16 Krutom swim-1 Paid 2
17 ทหารอากาศ-1 Paid 5
18 NR Swimming Paid 3
19 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก Paid 14
20 Saiaksorn Paid 21
21 James swimming Paid 5
       
  ทีมที่ชำระเงิน1-10 กย.66    
22 ND team-2 Paid 1
23 สองภาษาลาดพร้าว Paid 7
24 ราชวินิต Paid 2
25 สายไหม Paid 2
26 St.Andrews Dusit  Paid 17
27 FB Team Paid 1
28 King Colleage Paid 1
29 NN Paid 1
30 ทหารอากาศ-2 Paid 1
31 Boaterfly Paid 1
32 ประชานิเวศน์-Reeyaporn Paid 1
33 ประชานิเวศน์-Atiwit Paid 1
34 ชุมชนประชาธิปัตย์ Paid 1
35 ประถมศึกษานครรังสิต Paid 1
36 PB Corner Paid 2
37 ศุภวรรณ Paid 10
38 อินทรา 5 Paid 3
39 Krutom swim-2 Paid 3
40 Science Pattaya Paid 2
41 ทหารอากาศ-Purimpruch Paid 1
42 KruKoi   9
       
       
       
    รวม 295
แบบเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 31 สค.66
Image