23-24 กรกฎาคม 65
สระแก้วสวิมมิ่งคัพ

Image
086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 0505 3200 8054

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. ทีมที่สมัคร วันที่ชำระเงิน จำนวน
1 SWIMMING THAMAI 15 มิย.65 เวลา 8.27 11
2 MAHIDOL 15 มิย.65 เวลา 17.04 1
3 JOMPONCHANACHOT 16 มิย.65 เวลา 12.42 13
4 KHON CWWA WANG 17 มิย.65 เวลา 9.13 12
5 SiSaKet Swimimg Club 17 มิย.65 เวลา 14.18 1
6 PRAKSAWITHEDSUKSA 19 มิย.65 เวลา 8.45 4
7 Buriram Swimming Club 21 มิย.65 เวลา 21.20 2
8 Prachaniwet Swimming 22 มิย.65 เวลา 10.29 1
9 Satit Kaset School 23 มิย.65 เวลา 12.43 2
10 Free kick swimming 24 มิย.65 เวลา 9.19 1
11 เทศบาลวัดโขกหิน 27 มิย.65 เวลา 18.13 2
12 Nong Khae 29 มิย.65 เวลา 20.53 1
13 Chanthaburi Swimming Club   17
       
       
No. ทีมที่สมัคร วันที่ชำระเงิน จำนวน
1 SWIMMING THAMAI 15 มิย.65 เวลา 8.27 11
2 MAHIDOL 15 มิย.65 เวลา 17.04 1
3 JOMPONCHANACHOT 16 มิย.65 เวลา 12.42 13
4 KHON CWWA WANG 17 มิย.65 เวลา 9.13 12
5 SiSaKet Swimimg Club 17 มิย.65 เวลา 14.18 1
6 PRAKSAWITHEDSUKSA 19 มิย.65 เวลา 8.45 4
7 Buriram Swimming Club 21 มิย.65 เวลา 21.20 2
8 Prachaniwet Swimming 22 มิย.65 เวลา 10.29 1
9 Satit Kaset School 23 มิย.65 เวลา 12.43 2
10 Free kick swimming 24 มิย.65 เวลา 9.19 1
11 เทศบาลวัดโขกหิน 27 มิย.65 เวลา 18.13 2
12 Nong Khae 29 มิย.65 เวลา 20.53 1
13 Chanthaburi Swimming Club   17