วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
สระแก้วสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 1
ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สระในร่มมาตรฐาน 50 เมตร

โค้ชที่ส่งนักกีฬา 10 คนขึ้นไปจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

Image
ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 0505 3200 8054

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน  ค่าสมัครคนละ 800 บาท ลงแข่งขันได้คนละ 6 ท่า

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ค่าสมัครคนละ 800 บาท ลงแข่งขันได้คนละ 6 ท่า