วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
แมตซ์"ACEP Swimming Championships 2022"
จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร

Image
ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขามหาชัยสมุทรสาคร เลขที่ 923 018 9566

ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขามหาชัยสมุทรสาคร
เลขที่ 923 018 9566

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน

No. ทีมที่สมัคร จำนวน Paid
1 อัสสัมชัญแผนกประถม 23 Paid
2 บ้านสมเด็จ 34  
3 พระแม่มารีสาทร 8  
4 วิจิตรทีม 2  
5      
6      
  รวม 67  
No. ทีมที่สมัคร จำนวน Paid
1 อัสสัมชัญแผนกประถม 23 Paid
2 บ้านสมเด็จ 34  
3 พระแม่มารีสาทร 8  
4 วิจิตรทีม 2  
5      
6      
  รวม 67  
Image