วันที่ 18 ธันวาคม 2565
แมตซ์ I LOVE DAD และปิดแมตซ์ประจำปี

มีกิจกรรมครอบครัวว่ายผลัดพ่อ+ลูก รับจำนวน 100 คู่เท่านั้น
**แผนผังจองเต้นท์แบบชำระเงินเอง**

Image

แจกหมวก I love Dad 500 คนแรกที่สมัครพร้อมชำระเงิน

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ให้ระบุปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

086-304 2128

086-304 2128

swimfanclubthai@gmail.com

swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน เลขที่ 0505 3200 8054

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขันแจกหมวก500 ใบตามลำดับการชำระเงิน

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
แจกหมวก500 ใบตามลำดับการชำระเงิน

  รายชื่อทีมแข่งขัน Extra Open พ่อลูก จ่ายเงิน
1 Saint Gabriel   1   Paid
2 BJP พัทยา 1     Paid
3 TB Swimming 1   1 Paid
4 ม.สวนสุนันทา 1   1 Paid
5 PK SWIMMING 4   3 Paid
6 อยู่เย็นวิทยา   1   Paid
7 KJ-Swimming*21   14 5 Paid
8 Thai Singapore* 1   1 Paid
9 D Shark 1   1 Paid
10 Love Swim 4 5 5 Paid
11 SW Swim-ครูลัก*18 10   6 Paid
12 จินดาพงศ์*19 3 7   Paid
13 ครอบครัวสัมพันธ์*11 3 1 1 Paid
14 Darwin 1   1 Paid
15 สาธิตพระนคร 5     Paid
16 SPT Rayong 1     Paid
17 เลิศหล้า*22 7 3 6 Paid
18  บีคอนเฮ้าส์  4 5   Paid
19 72 พรรษา*20 11 6 13 Paid
20 รักว่ายน้ำพัทยา*1 27 1 12 Paid
21 Butterfly*11 3 6 5 Paid
22 สองภาษาลาดพร้าว 7 2 5 Paid
23 ว่ายน้ำ ณ พัทลุง*14 5 1 2 Paid
24 รุ่งเรือง*16 20 9 9 Paid
25 จินดาพร*17 7     Paid
26 เพชรถนอม 6 3   Paid
27 Sat swim*4 18 3 5 Paid
28 St.Andrew 71   1   Paid
29 Dream Team*15   4   Paid
           
30 สายนที*5 3 14 5  
31 Jack swimming*10        
32 ACEP     1  
33 Marine swimming   13 4  
34 ว่ายน้ำจังหวัดสมุทรสาคร   4    
35          
36          
  รายชื่อทีมแข่งขัน Extra Open พ่อลูก จ่ายเงิน
1 Saint Gabriel   1   Paid
2 BJP พัทยา 1     Paid
3 TB Swimming 1   1 Paid
4 ม.สวนสุนันทา 1   1 Paid
5 PK SWIMMING 4   3 Paid
6 อยู่เย็นวิทยา   1   Paid
7 KJ-Swimming*21   14 5 Paid
8 Thai Singapore* 1   1 Paid
9 D Shark 1   1 Paid
10 Love Swim 4 5 5 Paid
11 SW Swim-ครูลัก*18 10   6 Paid
12 จินดาพงศ์*19 3 7   Paid
13 ครูแพร*11 3 1 1 Paid
14 Darwin 1   1 Paid
15 สาธิตพระนคร-1 2     Paid
16 SPT Rayong 1     Paid
17 เลิศหล้า*22 7 3 6 Paid
18  บีคอนเฮ้าส์  4 5   Paid
19 72 พรรษา*20 11 6 13 Paid
20 สาธิตพระนคร-2 3     Paid
21 รักว่ายน้ำพัทยา*1 27 1 12 Paid
22 Butterfly*11 3 6 5 Paid
23 สองภาษาลาดพร้าว 7 2 5 Paid
24 ว่ายน้ำ ณ พัทลุง*14 5 1 2 Paid
25 รุ่งเรือง*16 20 9 9 Paid
26 จินดาพร*17 7     Paid
27 Dream Team*15   4    
           
28 สายนที*5 3 13 5  
29 Sat swim*4 16 4 5  
30 Jack swimming        
31 ACEP     1  
32 Marine swimming   13 4  
33 ว่ายน้ำจังหวัดสมุทรสาคร   4    
34